Privacy en algemene voorwaarden

Privacy

Uitgeverij Natte Sok
gevestigd in NS16, NS-Plein 16
5014 DA Tilburg
e-mailadres: info@nattesok.com

Hieronder wordt toegelicht welke informatie vergaart wordt die gevoelig zou kunnen zijn voor uw privacy, waarom we dat doen, hoe lang we die informatie bewaren. Ook kunt u zien hoe u die gegevens, voor zover ze betrekking hebben op uzelf, kunt inzien, wijzigen of doen verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Uitgeverij Natte Sok kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de webshop van uitgeverij Natte Sok, omdat u zich abonneert op de nieuwsbrief van uitgeverij Natte Sok en/of omdat u ons benadert via het contactformulier op onze website.

Uitgeverij Natte Sok kan de volgende persoonsgegevens verwerken indien u gebruik maakt van de webshop:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Uitgeverij Natte Sok verwerkt de volgende gegevens indien u ons benadert via het contactformulier:

– Uw naam
– Uw e-mailadres

Uitgeverij Natte Sok verwerkt de volgende gegevens indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief:

– Uw e-mailadres

WAAROM UITGEVERIJ NATTE SOK GEGEVENS NODIG HEEFT

Uitgeverij Natte Sok verwerkt uw persoonsgegevens die verkregen worden via de webshop of het contactformulier om uw aankoop te verzenden en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Uitgeverij Natte Sok verwerkt uw gegevens voor de nieuwsbrief om u onze maandelijkse nieuwsbrieven te kunnen toesturen.

HOE LANG UITGEVERIJ NATTE SOK GEGEVENS BEWAART

Uitgeverij Natte Sok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De e-mailadressen ten behoeve van de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

DELEN MET ANDEREN

Uitgeverij Natte Sok verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van uitgeverij Natte Sok worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uitgeverij Natte Sok gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GOOGLE ANALYTICS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van uitgeverij Natte Sok bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan uitgeverij Natte Sok te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitgeverij Natte Sok heeft hier geen invloed op. Uitgeverij Natte Sok heeft Google geen toestemming gegeven om via uitgeverij Natte Sok verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nattesok.com. Uitgeverij Natte Sok zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen met behulp van de desbetreffende link onderaan elke nieuwsbrief.

Algemene Voorwaarden
Producten en diensten

Verzending

Wij rekenen voor de verzendingen binnen Nederland een tarief van € 4.95 per bestelling. Voor verzendingen naar België geldt een tarief van €9,95.

De goederen blijven juridisch eigendom van uitgeverij Natte Sok tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Wij leveren het product binnen 7 werkdagen. 

Voor zowel binnen- als buitenlandse zendingen maken wij gebruik van de diensten van PostNL of DPD

Reclames en Retourrecht

Controleer direct na ontvangst de inhoud van de ontvangen zending. Indien je mankementen in de zending constateert en niet binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst reageert, zijn de goederen geaccepteerd als onbeschadigd.
Je kunt jegens uitgeverij Natte Sok geen aanspraak doen gelden, nadat je het geleverde in gebruik hebt genomen of doen nemen, dan wel hebt doorgeleverd aan derden. 

Retourzendingen moeten altijd eerst worden gemeld en binnen 7 dagen na ontvangst verstuurd worden.
Wanneer goederen in originele staat verkeren, zullen de verzendkosten voor rekening van de koper blijven.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht bij een fout onzerzijds.
Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd.

Levering van goederen en overige diensten die passen binnen de statutaire bepalingen van uitgeverij Natte Sok.

Betaling

Je betaling regel je gemakkelijk via onze Woocommerce betaalmogelijkheden in de webshop.

Na overleg is het in sommige gevallen mogelijk om met een bankoverschrijving te betalen. Zodra het bedrag dan op onze rekening is gestort, maken wij de verzending in orde. 

Bij niet tijdige betaling

Bij in gebreke blijven van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 5,00 euro administratiekosten. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt deze telkens verhoogd met 7,00 euro administratiekosten.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van je bestelling en voor de administratie van uitgeverij Natte Sok. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, anders dan nodig bij niet tijdige betaling en volgend incasso traject.

Geldigheid

Uitgeverij Natte Sok behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen door publicatie van de nieuwe voorwaarden op haar website.
Het moment van bestellen bepaalt welke voorwaarden van kracht zijn.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze website en de uitgaves mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opname of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten in beoordelingen en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door de auteursrechtwetgeving. Schrijf voor toestemmingsverzoeken naar de uitgever.